رفع خطای Either offers
EITHER “OFFERS”, “REVIEW”, OR “AGGREGATERATING” SHOULD BE SPECIFIED
در چند هفته گذشته گوگل تغییرات زیادی در سرچ کنسول اعمال کرده است. این تغییرات از تجزیه و تحلیل cross-domain تا پیشرفت های جدید را شامل شده است. در حالی که بسیاری از این تغییرات تاثیر زیادی بر کاربران نداشته ...