قالب تکنولوژی سون تک
screenshot
پوسته 7 تک نگرش و ایده ای نو در عرصه دنیای وب   کاربرد اصلی پوسته برای سایت هایی با مضمون تکنولوژی در نظر گرفته شده، اما همونطور که خودتون شاهدید سبک گرافیک کار شده و ابزارهای موجود در پوسته ...