کار با ماژول یک محصول با چند فروشنده در افزونه دکان
Dokan Single Product Multiple Vendor
دکان شما را با ویژگی‌هایی برای طراحی و ساخت فروشگاه‌های بازار شما به شیوه‌ای که دوست دارید، فراهم می‌کند. یک محصول با چند فروشنده در دکان ، یکی از جدیدترین ماژول هایی است که به معرفی آن می پردازیم. این ...