کاهش حجم آپلود تصاویر
Maximum Image Upload Size in WordPress
حداکثر اندازه تصویر برای آپلود - تصاویر بزرگ و بدون فشرده سازی می تواند یک وب سایت وردپرس را کُند و آهسته کند. یکی از راه های اجتناب از این مورد، تنظیم محدودیت های حداکثر اندازه آپلود تصویر است تا ...